#197

Har man mistet sine forældre, kan man måske tænke, „hvis bare min far havde været her nu“ eller „hvis bare jeg havde en mor“, men både ens far og mor lever evigt i ens hjerter. Shakyamuni Buddha mistede også sin mor lige efter hans fødsel, men han beviste

Mine ord til dig - 365 dage - Daisaku Ikeda

Foto5.jpg

Nichiren Daishonin – Udvalgte breve og afhandlinger

Af Nichiren Daishonin

350 sider, SGI-Danmark 2003

 

I det 13. århundrede etablerede munken Nichiren Daishonin praktiseringen af Nam-myoho-renge-kyo. Hans breve (kaldet gosho) til sine tilhængere og til offentlige myndigheder forklarer hele praktiseringen af Nam-myoho-renge-kyo.

 

Man bliver ikke kun glad af at læse gosho, men også oplyst. Daishonin skriver med en så dyb indsigt, at man både bliver ramt og bevæget næsten ligegyldig hvilke af hans skrifter, man læser. Ud over brevene findes en historisk oversigt og forklaringer på hver enkelt brev. Så trods tidsforskellen, den geografiske og kulturelle forskel er Daishonins skrifter stadig en nøgle til menneskers oplysning i det 21. århundredes Danmark.

På de fleste møder i SGI-Danmark dukker citater eller uddrag af Daishonins skrifter op. Og det månedlige studiemøde handler kun om gosho.

Citater fra bogen:

”Det er det samme med en buddha som med et almindeligt menneske. Når man er vildledt, kaldes man et almindeligt menneske, men som oplyst kaldes man en buddha. Det er ligesom et anløbent spejl, der skinner som en juvel, når det pudses. Et sind, der er overskyet af illusioner fra livets iboende mørke, er som et anløbent spejl, men når det pudses, bliver det med sikkerhed et klart spejl, der genspejler alle fænomeners egentlige natur og virkelighedens sande aspekt. Væk dyb tro, og puds dit spejl flittigt dag og nat. Hvordan skal du pudse det? Kun ved at chante Nam-myoho-renge-kyo.” (Side 39)

”Lid hvad der er at lide, nyd hvad der er at nyde. Anse både lidelse og glæde for livets realiteter og fortsæt med at chante Nam-myoho-renge-kyo, uanset hvad der sker.” (Side 193)

”Det er sjældent at blive født som menneske. Antallet af dem, der er skænket et menneskeligt liv, er så lille som den mængde jord, man kan placere på en fingernegl. Livet som menneske er vanskeligt at opretholde. Lige så vanskeligt som det er for duggen at forblive på græsset. Men det er bedre at leve en enkelt dag med ære end at blive hundrede og tyve år og dø i vanære. Lev sådan, at alle mennesker i Kamakura i rosende toner vil sige, at Nakatsukasa Saburo Saemon-no-jo er flittig i sin herres tjeneste, i buddhismens tjeneste og i sin omsorg for andre mennesker. Mere værdifulde end skattene i et skatkammer er kroppens skatte, og hjertets skatte er de mest værdifulde af alle. Stræb derfor efter at akkumulere hjertets skatte, lige så snart du har læst dette brev!” (Side 253)

Udgives af SGI-Danmark
A.F. kriegersvej 3
2100 København Ø