#172

„Midlertidig lykke“ er den lykke, omgivelserne kan give en, såsom økonomisk velstand eller samfundsmæssig status. Når omgivelserne eller omstændighederne ændrer sig, er det noget som let kan smuldre og forsvinde. I modsætning til dette findes „absolut lyk

Mine ord til dig - 365 dage - Daisaku Ikeda

Foto14.jpg

Soka Gakkai International (SGI)

Soka Gakkai International (SGI) er en buddhistisk sammenslutning bestående af mere end 12 mio. medlemmer i 192 lande og 82 officielle nationale organisationer. SGI blev dannet 26. januar 1975 på Guam med Daisaku Ikeda som præsident.

Kernen i SGIs filosofi kan opsummeres i begrebet ’menneskelig revolution’. Det er ideen om, at en indre motiveret ændring i det enkelte menneske har en stor positiv virkning på omgivelserne og livet som helhed, hvilket resulterer i en foryngelseskur af hele samfundet. SGI bevægelsen har rødder i Nichiren Daishonins livsbekræftende filosofi. Daishonin havde stor medfølelse med den almindelige befolkning, og han mente at buddhismen skulle gøre mennesker i denne verden med almindelige problemer i stand til at frembringe deres indre kraft, så de kunne ændre deres liv til det bedre.

Nichiren Daishonins Buddhisme lægger vægt på den dybe forbindelse mellem ens egen lykke og andres lykke. Den største personlige tilfredsstillelse og livsopfyldelse opnås i arbejdet for andres lykke. Det understreges i Daishonins lære, at ethvert individ uanset køn, etnisk oprindelse, evner eller social position har kraften til at overkomme livets uundgåelige udfordringer. Alle kan udvikle et værdifuldt liv, være kreative og positivt påvirke deres lokalmiljø, samfund og verden.

Nichiren Daishonins filosofi har sit udspring i læren fra Shakyamuni, som var den historiske grundlægger af buddhismen for omkring 2500 år siden. Daishonin fandt frem til, at Lotus Sutraen indeholder kernen i de buddhistiske lærer samt den sandhed, til hvilken Shakyamuni var blevet oplyst. Denne sutra afslører, at et universelt princip, buddha-naturen, findes iboende i alt liv. Den bekræfter, at alle mennesker har evnerne til at frembringe denne oplyste tilstand i deres nuværende liv.

Læs mere på engelsk www.sgi.org eller se SGI Introduktionsfilm og andre videoer på engelsk.

Udgives af SGI-Danmark
A.F. kriegersvej 3
2100 København Ø