#197

Har man mistet sine forældre, kan man måske tænke, „hvis bare min far havde været her nu“ eller „hvis bare jeg havde en mor“, men både ens far og mor lever evigt i ens hjerter. Shakyamuni Buddha mistede også sin mor lige efter hans fødsel, men han beviste

Mine ord til dig - 365 dage - Daisaku Ikeda

Foto7.jpg

Transforming the Human Spirit

I januar 2010 blev SGI udstillingen “Transforming the Human Spirit – from a Culture of Violence to a Culture of Peace” vist på Copenhagen Business School (CBS). Udstillingen var placeret i den centrale indgangsaula hvor mange studerende passerer hver dag.

Udstillingen er fra 2007 og blev lavet i forbindelse med 50 året for Josei Todas erklæring om udryddelse af kernevåben i september 1957. Udstillingens tema Udstillingen består af 36 paneler med foto og tekst. Atomvåben fremstår som det mest ødelæggende (toppen af voldspyramiden) som påvirker hele klodens tilstand negativt ligesom konflikter mellem samfund, mistillid, ulovligheder, vold i hjemmet og misbrug gør det. Nederst i denne pyramide er den stille passive form for vold i form af manglende medfølelse for andre menneskers lidelser. Udstillings budskab peger på at løsningen på vold – uanset placering i pyramiden – i bund og grund kræver en ændring for fred i det enkelte menneskes hjerte som vinder over volden.

Samarbejdet med CBS/WELL SGI-Danmark har samarbejdet med studenterorganisationen WELL (www.wellweb.org) om at få udstillingen op på CBS, og det har været et meget frugtbart samarbejde på mange niveauer. På det konkrete niveau fordi udstillingen kom op og fordi vi sammen har afholdt en fin reception for udstillingen 12. januar hvor omkring 100 mennesker deltog. På hjerte niveau fordi samarbejdet har givet anledning til meget fine dialoger som mundede ud i at WELL besøgte SGI-Danmark den 23. februar.

Socialt ansvar

Ideen med at få udstillingen på CBS Malthe Slemming udtaler for WELL: ”Da vi som studerende ofte arbejder med CSR (virksomhedernes sociale ansvar red.) syntes vi, at denne udstilling var meget interessant. Vi forventer, at den kan gøre en forskel, da den med sin meget centrale placering, vil blive set af rigtig mange studerende, og jeg tror, at mange vil synes, at den er interessant og ikke mindst anderledes. Jeg tror, at det er en udstilling, som vil blive snakket rigtig meget om, netop fordi dens fokus ligger et lidt andet sted, end det vi generelt beskæftiger os med her på CBS. Vi forholder os mest til samfundet på et makroplan, dvs. vi ser meget på systemer og lovgivning og tænker i overordnede strategier og ikke så meget ud fra det enkelte individ. Og netop derfor kan denne udstilling sætte nogle spændende tanker i gang, da dens fokus jo er det enkelte individ: At den enkelte person ved at udvikle og ændre sig selv kan skabe ændringer i f.eks. en virksomhed og dermed også i samfundet. Den belyser, at vi alle har et socialt ansvar.”

Malthe Slemming fra WELL og Camilla C.V.Andersen fra SGI-Danmark åbnede udstillingen ved en reception den 12. januar. Herefter introducerede Jan Møller udstillingens tema og takkede særligt alle de mange unge mennesker, som var mødt op. Han citerede SGIs præsident Daisaku Ikeda med ordene: “The future depend on the heart of young people.”

Som afslutning holdt John Avery, formand for Pugwash i Danmark, en tale vedrørende vigtigheden af at afskaffe kernevåben. Han citerede Toda for at sige: “Nuclear weapons are an absolute evil”. Han pegede derefter på konsekvenserne ved atomkrig – selv en “lille” atomkrig mellem Indien og Pakistan vil have katastrofale konsekvenser, hvor omkring en milliard mennesker ville være i fare for at dø af sult. Derfor er hver eneste af os nødt til at ændre voldskulturen (krig) til en fredskultur – i vores hjerte og på politisk niveau. Vi er nødt til at gøre dette sammen!

En del af udstillingen var tidligere blevet vist i DGI byen under klimatopmødet.

Se udstillingens plancher som pdf her

Udstillingen er interessant for de studerendeCamilla C.V. Andersen fra SGI-Danmark og Malthe Slemming fra WELL bød velkommen

Udgives af SGI-Danmark
A.F. kriegersvej 3
2100 København Ø